“When one way of running the world seems to be exhausted, but the next has yet to come into being, the past holds important lessons. When nothing seems to make sense, history becomes the supreme discipline. Knowing who you are and where you came from matters.”

(The Economist, 22nd December 2018)

Per H. Hansen

Professor, Copenhagen Business School

 

 

Centre for Business History, Porcelænshaven 18A/B, 2000 Frederiksberg

Se min CBS-webside

Kontakt mig via e-mail

+45 3815 3214 / 3034 1462

Jeg er professor i erhvervs- og økonomisk historie på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, hvor jeg underviser i finansielle markeders og institutioners historie og i finansielle kriser. Min forskning er koncentreret om to hovedområder, nemlig finansielle kriser, markeder og institutioner i historisk perspektiv og moderne dansk møbeldesign. Det der forener to så forskellige emner er min historiske, kulturelle og narrative tilgang til problemstillingerne.

 

Ud over bøger og artikler på dansk og engelsk, har jeg i en årrække været mere eller mindre fast skribent på Weekendavisen, hvor jeg skriver om finanssektoren og betydningen af en kulturel og historisk forståelse af økonomi og finans. Min tilgang til ethvert emne er, at det bedst kan forstås historisk, og at vi alle bruger historie til at forstå nutiden og skabe fremtiden.

 

Jeg er en dreven foredrags- og oplægsholder for og om finanssektoren, finansielle kriser, regulering og organisationskultur. Jeg har også holdt foredrag om dansk møbeldesign og en række andre emner samt sparret med virksomheder og andre organisationer om, hvordan de kan bruge deres historie til at forstå sig selv og som en ressource til forandring.

Finansielle institutioner, markeder og kriser

 

Jeg har arbejdet med finansiel historie i mere end 30 år. Med tiden er jeg blevet overbevist om, at finansielle markeder og institutioner ikke kan forstås isoleret, men nødvendigvis skal ses i deres historiske og kulturelle kontekst. Det kan udtrykkes meget simpelt: økonomi og finans er kultur.

 

Det betyder, at den måde vi forstår finansverdenen på, og den måde finanssektoren agerer på, er afhængig af den historiske og kulturelle kontekst, den er en del af. Hvis det lyder abstrakt, kan du hente artiklen Finanskriser - et historisk og kulturelt perspektiv fra 2016, hvor jeg forklarer min tilgang.

 

Du kan også læse mine analyser af Danske Banks hvidvaskskandale, finanssektorens moral, finanskrisens tredje og politiske fase, og om økonomi som ideologi i Weekendavisen.

Moderne danske møbler ... og film

 

Min interesse for moderne dansk møbeldesign begyndte som en hobby, men med tiden fik jeg lyst til også at skrive om de danske møbler. Det har resulteret i en række møbelguider og bøger om Finn Juhl, FDB Møblers historie og Da danske møbler blev moderne.

 

Sidstnævnte er en omfattende, historisk nyfortolkning af, hvad der gjorde Danish Modern berømt også uden for Danmarks grænser. Bogen udkom i 2. udgave i 2016 og i en engelsk-sproget version i 2018 på Syddansk Universitetsforlag. Du kan hente et kort resume her.

 

Hvis du ikke er interesseret i møbler, men kan lide at se film, kan du hente min og Anne Magnussens artikel om Hollywood film og business her.

 

 

 

Herunder finder du nogle af mine bøger